Veel gestelde vragen

Bekijk hiernaast de veel gestelde vragen, hebt u product specifieke vragen, bekijk dan de documentatie pagina. Staat uw vraag er niet tussen? neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Hoeveel infiltratieblokken heb ik nodig?

Het aantal benodigde Hydrorock® blokken hangt af van de oppervlakte en het bodemtype. Gebruik onze calculator om te berekenen hoeveel blokken u nodig heeft. Onze calculator voor het afkoppelen van hemelwater vindt u hier.

Waarom is het gebruik van Hydrorock afhankelijk van het bodemtype?

De snelheid waarmee Hydrorock blokken water opneemt is afhankelijk van de wijze waarop het water de blokken kan bereiken. Om hemelwater in de grond te laten doordringen moet deze voldoende doorlatend zijn. Ook is het grondwaterpeil van invloed op de infiltrerende werking. Hoe dichter de densiteit van het bodemtype hoe langzamer infiltratie plaatsvindt en dus hoe meer infiltratieblokken u nodig heeft. Als water rechtstreeks in contact met de blokken komt, dan is de snelheid waarmee de blokken het water kan opnemen ca. 400 liter per m2 per minuut. Indien water de blokken bereikt via een poreuze bodemsoort werkt dat vertragend en is dan tevens maatgevend. Gebruik onze calculator om te berekenen hoeveel blokken u nodig heeft bij uw grondsoort. Onze calculator vindt u hier.

Kan Hydrorock gebruikt worden bij hoge grondwaterstanden?
De infiltratie-blokken dienen altijd boven het grondwater te blijven. De blokken zouden zich anders vullen met grondwater in plaats van oppervlakte water. Check daarom altijd de grondwaterstand voordat u begint met de aanleg. Lokale grondwatermeetnetten of het DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) kunnen u daarbij helpen. Bij een hoge grondwaterstand kan er gewerkt worden met blokken die een geringere hoogte hebben, zoals de types D34 of D112.
Hoe worden de infiltratieblokken geplaatst?
Hydrorock blokken hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een horizontale vezelrichting bevordert een drainerende functie. Een verticale vezelrichting bevordert juist een infiltrerende functie. In verband met de draagkracht van de blokken dienen deze voor een bufferende en infiltrerende werking altijd in een verticale positie te worden gepositioneerd (de sticker met de tekst ‘this side up’ zit dan boven). Als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast voor drainagedoeleinden van oppervlakte- en hemelwater. Voor optimale drainage adviseren wij de blokken achter elkaar en in horizontale positie (liggend) te plaatsen. U vindt de plaatsingsinstructies in de product data sheet.
Wat is het voordeel van Hydrorock tov infiltratiekratten en grindkoffers?

Een van de grote voordelen van de Hydrorock is het aanbrengen, het is door iedereen aan te brengen zonder een loonbedrijf/hovenier/grondverzetsbedrijf. het aanbrengen is kinderspel en door iedereen uit te voeren.
Een ander groot voordeel is dat Hydrorock tov de alternatieven is dat Hydrorock ook kan draineren.

Het kan ook worden toegepast als lijnafwatering langs terrassen.
Het is bestendig tegen wortelgroei.
Het heeft geen reiniging nodig de alternatieven wel..
En de aanschaf is beduidend voordeliger en veel voordeliger om aan te brengen.

Is Hydrorock wel zo milieuvriendelijk?

Hydrorock® infiltratieblokken worden geproduceerd uit steenwol. Het is een natuurlijk en milieuvriendelijk materiaal dat afkomstig is van het vulkanisch gesteente basalt. Tijdens het productieproces wordt het vulkanische gesteente “slechts” opnieuw gesmolten, tot draden gesponnen en tot blokken gevormd. Het steenwol is zeer stevig, heeft een hoge densiteit en behoud ondergronds jarenlang zijn vorm en sterkte. Steenwol is 100% recyclebaar. Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®.

Waarom is Hydrorock goedkoper dan andere oplossingen?

Hydrorock® is niet alleen tot wel 30-50% goedkoper dan andere ondergrondse infiltratie- en drainage producten, maar presteren ook beter. Dat komt door het materiaalgebruik. Steenwol is gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt en heeft een opnamecapaciteit van water van maar liefst 94% van haar volume. Basalt is een overvloedig in de natuur voorkomende gesteente dat “slechts” opnieuw gesmolten wordt. Er worden draden van gesponnen, zoals bij een suikerspin, en tot luchtige blokken geperst. Eigenlijk graaft u op een heel efficiënte en effectieve wijze “gemodificeerd prijsvriendelijk gesteente” in.

Waarom is Hydrorock ecologisch verantwoord?

Voor onze water- en voedselvoorziening is het watervasthoudend vermogen van grond van cruciaal belang. Klimaatverandering zorgt voor wateroverlast of watertekort in vele delen van de wereld. Intensieve drainage en toenemende bestrating zorgen voor onnodige afvoer van kostbaar zoet water naar zee en de structurele verlaging van het grondwaterpeil. Hydrorock® levert natuurvriendelijke oplossingen om het hemelwater juist lokaal te bufferen en te infiltreren en zo te behouden voor bodemtoepassingen. Dankzij de infiltratie en drainagefuncties van Hydrorock® wordt wateroverlast en verdroging voorkomen. Kostbaar zoet water blijft beschikbaar voor drinkwater, flora en fauna. Bovendien groeit en bloeit alles beter op Hydrorock®.

Wat is de belastbaarheid van Hydrorock?

De standaard Hydrorock® infiltratieblokken kunnen belast worden tot maximaal 2.500 kg per m2. De belastbaarheid is afhankelijk van hoe diep de infiltratieblokken ondergronds geplaatst worden en het gebruik van het type afdeklaag zoals grond, grind, schelpen of Hydrozand. In situaties waarin een hogere belastbaarheid nodig en sprake is van zetting levert Hydrorock® HD (High Density) infiltratieblokken met een belastbaarheid tot maximaal 4.500 kg per m2

Waarom heb ik geen afschot nodig voor correcte drainage?

Hydrorock® blokken hebben, in tegenstelling tot drainageslangen, geen afschot nodig voor een correcte drainage. Het unieke materiaal zorgt ervoor dat het niet uitmaakt hoe de infiltratieblokken geplaatst worden. Door de infiltratieblokken achter elkaar te plaatsen (evt. in diverse richtingen) ontstaat de optimale drainerende functie. Zo functioneren ze altijd als hemelwaterbuffer en geven het geabsorbeerde water af aan de omliggende bodem.

Maakt het verschil of de blokken horizontaal of verticaal geplaatst worden?

Hydrorock® blokken hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een horizontale vezelrichting bevordert een drainerende functie. Een verticale vezelrichting bevordert juist een infiltrerende functie. Bij drainage van oppervlakte- en hemelwater dienen de blokken daarom liggend geplaatst te worden. Bij buffering en infiltratie van hemelwater worden de blokken staand geplaatst.

Hoeveel Hydrorock® infiltratieblokken heb ik nodig?

Hiervoor hebben wij een rekentool gemaakt wat voor u precies uitrekent hoeveel blokken u nodig heeft.

Hoe lang gaan Hydrorock® infiltratieblokken mee?

De infiltratieblokken bestaan uit blokken steenwol omhuld met een membraan van filterdoek. Steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt. Een 100% natuurlijk en supersterk materiaal dat bestand is tegen erosie door plant- en boomwortels. Instroming van grond is niet mogelijk waardoor de buffer-, infiltratie- of drainagefunctie decennialang in tact blijft. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem.

Waarom heb ik geen aansluiting op een (HWA/DWA) afvoer nodig met Hydrorock®?

Hydrorock® infiltratieblokken hebben de unieke eigenschap dat ze tegelijk werken als waterbuffer-, drainage- en infiltratieblok. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en staande of liggende plaatsing hebben de blokken een meer drainerende of infiltrerende werking. Zodra de omliggende bodem er om vraagt wordt schoon hemelwater weer afgegeven. Hemelwater blijft behouden voor bodemtoepassingen en flora en fauna gedijen uitstekend. Efficiënt, effectief en ecologisch verantwoord.

Is Hydrorock bestand tegen erosie door plant- en boomwortels?

Hydrorock® wordt geproduceerd van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal. Het blijft ondergronds decennialang in optimale conditie. Hydrorock® is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels en blijft jarenlang goed functioneren. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem.

Waarom is het een alternatief voor plastic infiltratiekratten en drainageslangen?

Hydrorock® is het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten en drainageslangen. Het is effectiever, goedkoper en milieuvriendelijker. Hydrorock® infiltratieblokken zijn leverbaar in diverse maten en daarom altijd passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. De absorptiecapaciteit van Hydrorock® is met 94% van het volume even groot als dat van kunststof infiltratiekratten maar is ca. 30% goedkoper. De blokken zijn vervaardigt van basalt een 100% natuurlijk materiaal dat bestendig is tegen wortel ingroei. Inspectie en reiniging is daarom overbodig. Dit in tegenstelling tot de kunststofkratten die gemaakt zijn van niet-milieuvriendelijk polypropeen. Hydrorock® is daarom het ecologisch verantwoorde infiltratieblok met de beste prijs én de beste kwaliteit.

Waarom is het gebruik van Hydrorock afhankelijk van het bodemtype?

Hydrorock® infiltratieblokken fungeren als een ondergrondse buffer-, infiltratie- en drainagevoorziening voor hemelwater. Om hemelwater in de grond te laten doordringen moet deze voldoende doorlatend zijn. Ook is het grondwaterpeil van invloed op de infiltrerende werking. Hoe dichter de densiteit van het bodemtype hoe langzamer infiltratie plaatsvindt en dus hoe meer infiltratieblokken u nodig heeft. Dit wordt voor u automatisch meegenomen in de rekentool.

Kunnen Hydrorock infiltratieblokken ook los van elkaar geplaatst worden?

Een van de sterke punten van Hydrorock® is juist dat ieder blok apart een eigen buffer, drainage en infiltratiefunctie heeft. Afhankelijk van de omvang van uw wateroverlastprobleem, de gewenste bufferfunctie en grondsoort kunt u meerdere blokken achterelkaar of naast elkaar plaatsen. U bent zo enorm flexibel waar en hoeveel blokken u plaatst. Voor optimale drainage adviseren wij de blokken achter elkaar en in horizontale positie te plaatsen. Voor maximale infiltratie plaatst u de blokken in staande positie.

Waar kan ik Hydrorock® toepassen?

Hydrorock® is toe te passen in uw tuin, oprit, onder de bestrating of gazon, het voordeel is dat het als buffer fungeert en het niet uitmaakt of er grond zand of bestrating op ligt. ook kunt u Hydrorock® toepassen in parken, onder sportparken, golfbanen etc.

Wat is het verschil tussen Hydroblob en Hydrorock?

Het verschil tussen Hydroblob en Hydrorock is dat Hydrorock een ruimer assortiment heeft, met de Hydrorock kunnen wij zowel de particuliere als de zakelijke markt bedienen, daar de Hydroblob stopt met de D220 gaat de Hydrorock door tot een capaciteit van 440L met de D440. de overige specificaties zijn vrijwel het zelfde.

Is er ook een handleiding?

Jazeker! Deze kunt u downloaden

Wat zijn de transportkosten/bezorgkosten en de levertijd?

Op de volgende pagina vindt u onze bezorgkosten.

Levertijden zijn gemiddeld voor een pakket (ca 1-2 werkdagen, afhankelijk van de drukte bij PostNL). Voor pallets is het ook meestal ca 1-4 werkdagen.

Chat openen
Afkoppelen Hemelwaterafvoer
Hallo 👋
Hoe kunnen wij u van dienst zijn?