De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

Natuurbeheer en landbouw

Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen.
Ze komen vaker voor en hebben grote impact in landelijke gebieden.
Ondanks toenemende en vaak overvloedige neerslag is de grondwaterstand in de afgelopen vijftig jaar op veel plaatsen met enkele decimeters tot zelfs een meter gedaald.

Deze verdroging van de bodem is een bedreiging voor natuurgebieden.
Maar ook de landbouw ondervindt de gevolgen van klimaatverandering en lage grondwaterstanden.
Bovendien neemt de kwaliteit van het aanwezige water steeds verder af.

Waterbeheer en het management hiervan ligt niet alleen bij het Rijk maar ook bij de burgers. Een dichtbestrate tuin draagt hier niet in bij maar vergroot het probleem wel. Ook het afvoeren van regenwater naar het riool zorgt niet voor de juiste infiltratie.

Waarom Hydrorock voor natuur en landbouw?

U wilt wateroverlast voorkomen en verdroging van gronden bestrijden?
Goed gebruik en behoud van schoon hemelwater is daarvoor de aangewezen weg. Het is de missie van Hydrorock om daar aan bij te dragen.
Wij doen dit met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen voor het bufferen, infiltreren en draineren van hemelwater.
Ook door hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding passen de producten van Hydrorock bij duurzaam watermanagement en een duurzame benutting van bodemfuncties.

Watermanagement

In veel landelijke gebieden is een klei- of leemlaag aanwezig.
Bij overmatige regenval kan het water daardoor slecht in de bodem worden geïnfiltreerd. Dit zorgt voor wateroverlast en gewasschade die alleen met duurzame drainage kan worden opgelost.

Terwijl in droge tijden juist weer veel water nodig is voor het besproeien en irrigeren van gewassen.
Door de verstedelijking, de drinkwaterwinning en de landbouw daalt de grondwaterstand en is er steeds minder water beschikbaar.

Dit heeft ernstige gevolgen voor de vochtminnende natuur in Nederland. Verdroging (vaak op zandgronden) is funest voor flora en fauna.
Behoud of verhoging van de waterstand is daarom vaak onderdeel van natuurherstelprojecten.

Hydrorock, de innovatieve oplossing

Milieuvriendelijk bufferen, draineren en infiltreren
Steenwol wordt al jaren gebruikt als duurzame substraatoplossing in de tuinbouw en de sierteelt. Bijvoorbeeld voor de teelt van tomaten en rozen, waarbij met minimale middelen een maximaal resultaat wordt behaald.
Nu is er op basis van datzelfde steenwol een nieuwe toepassing: Hydrorock. “The green label in water management”.

Hydrorock draagt op ecologische wijze bij aan het beheer van waterkwaliteit en kwantiteit.
De milieuvriendelijke Hydrorock infiltratieblokken zijn omhuld met een membraan van filterdoek.
Ze bufferen, infiltreren en draineren het oppervlakte- en hemelwater.

De bufferfunctie voorkomt verdroging en het grondwater wordt aangevuld.
De vezelstructuur van de blokken bevordert bij horizontale plaatsing de drainage. Bij verticale plaatsing zorgen ze juist voor geleidelijke infiltratie.
Een deklaag van ca. 20-30 cm Hydrozand versterkt de werking van de infiltratieblokken.

De infiltratieblokken zijn leverbaar in diverse maten met buffercapaciteiten van 34 tot 340 liter per stuk.

Voorkomen van wateroverlast
Hydrorock® infiltratieblokken zijn: geschikt voor het bufferen, draineren en infiltreren van overtollig hemelwater in zowel landelijke als stedelijke gebieden. Kostbaar water blijft zo behouden voor bodemtoepassingen en drinkwater.

Voorkomen van verdroging
Hydrorock® infiltratieblokken zijn toepasbaar in droge gebieden waar water schaars of kostbaar is en het voor de groei en bloei van de vegetatie belangrijk is om de grond gedoseerd langer vochtig te houden.

Optimaliseer met Hydrozand®
Hydrorock® functioneert optimaal met een deklaag van Hydrozand®. Dit mengsel van zand en steenwolfibers vergroot de buffercapaciteit en verbetert de waterdoorlatendheid van de bovenlaag. Hydrorock® infiltratieblokken werken daardoor nog sneller en langer

Wij zijn officieel dealer van Hydrorock.
Heeft u een vraag en of groot project dan komen we vrijblijvend kijken wat nodig is.

Toepassingsmogelijkheden

  • Voorkomen van wateroverlast of verdroging in landelijke gebieden.
  • Realiseren van waterberging om beter het hoofd te bieden aan extreme neerslag en droogte.
  • Grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.
  • Verbeterde ecologie: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock.
  • Voorkomen van wateroverlast op verhardingen zoals zwaar belaste wandel- en fietspaden.
  • Realiseren van een goede lokale waterbalans en schonere voeding van het grondwater
natuur-landbouw
Natuurbeheer-watermanagement
Chat openen
Afkoppelen Hemelwaterafvoer
Hallo 👋
Hoe kunnen wij u van dienst zijn?